Agenda

Het Filosofisch Diner: is rechtvaardigheid in oorlogen wel mogelijk?

Elke eerste woensdag van de maand in MidWest biedt Het Filosofisch Diner verdieping op actuele kwesties. Tijdens het eten ga je in gesprek met je tafelgenoten. Zo leer je nieuwe mensen kennen, terwijl je blik op een specifieke vraag wordt verbreed of verdiept.

Het diner vindt maandelijks plaats en elke keer staat een ander thema centraal. Dat wordt ingeleid door een deskundige spreker, die daarmee vragen opwerpt om tijdens het eten te bespreken. Bovendien eindigt het diner altijd met poëzie, spoken word of muziek, om uitdrukking te geven aan wat je minder goed in alledaagse woorden kunt vangen.

Is rechtvaardigheid in oorlogen wel mogelijk?

Nooit meer oorlog! Dat is (in het westen) een vurige wens sinds de twintigste eeuw. Maar is dit wel mogelijk? Oorlog is al zo oud als de mensheid zelf en lijkt de destructieve krachten te weerspiegelen die in de mens zelf zitten. Daar staat tegenover -en gelukkig maar- dat zelfs oorlogen ook de constructieve krachten die in de mens aanwezig zijn weerspiegelen. Want zolang mensen oorlog hebben gevoerd, is er ook gestreden tegen het geweld van en in oorlogen. De filosofische ’traditie van de rechtvaardige oorlog’ laat dit duidelijk zien.

Maar hoe effectief is die traditie? Moeten we niet erkennen dat het streven naar rechtvaardigheid van en in oorlogen een utopie is, gegeven de niet aflatende menselijke destructiviteit? Daar komt bij dat oorlog een dubieuze aantrekkingskracht lijkt te hebben, zoals J.G. Gray laat zien in zijn boek The Warriors’ Reflections of Men in Battle.

Met behulp van de inzichten uit de ’traditie van de rechtvaardige oorlog’ en de inzichten van J.G. Gray, wiens boek in 1970 opnieuw is uitgegeven met een zeer lovende introductie van Hannah Arendt, zoeken we naar een antwoord op de vraag naar de rechtvaardigheid in oorlogen.

Desiree Verweij studeerde Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aansluitend was zij aan deze universiteit verbonden als onderzoeker. Vanaf 1998 was zij, aanvankelijk als UHD en vanaf 2006 ook als Hoogleraar, verbonden aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. Zij was tevens, als bijzonder hoogleraar, verbonden aan het CICAM (Centrum voor Internationale Conflictanalyse en Management) van de Radboud Universiteit van Nijmegen. Momenteel is zij met emeritaat en begeleidt in haar vrije tijd nog een aantal promovendi.

 

woensdag 13 september 2023 | 19:00u | Café Midwest

Kaartjes via Vuurwerk Filosofie

Terug naar agenda overzicht

Ik wil MidWest-nieuws!


Email
Voornaam
Achternaam
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer iets in MidWest.